Tallinna Tõnismäe Reaalkooli Sõprade Selts

Tallinna Tõnismäe Reaalkooli Sõprade Selts loodi kooli vilistlaste, lapsevanemate ja hoolekogu algatusel 2003. aastal.

Selts on ametlikult registreeritud mittetulundusorganisatsioon, mille põhieesmärk on luua materiaalseid lisaeeldusi ja -tingimusi koolikeskkonna arenguks, samuti korraldada koostööd erinevate füüsiliste ja juriidiliste isikute vahel.

2013. aasta novembris toimunud kooli sõprade seltsi üldkoosolekul lisati juba olemasolevatele tegevussuundadele mõned uued suunad

  • projektide korraldamine, mis on suunatud õpilaste, nende vanemate ja vilistlaste ühisele osalemisele koolielus;
  • õpilaste oskuste ja võimete arendamisele suunatud õpilasprojektide toetamine;

Viimase 10 tegevusaasta jooksul on selts toetanud mitmesuguseid projekte, mis on suunatud kooli materiaalse baasi parandamisele ja õpilaste toetamisele. Seltsi toetusel sõitsid kooli õpilased mitmesugustele rahvusvahelistele aineolümpiaadidele ja konkurssidele (nt keemias ja matemaatikas), samuti toetati kooli üritusi.